Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

SPS J. B. Foerster Přelouč

 

 

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč navázal na pěvecké aktivity ve svém městě, které se datují již od roku 1863, kdy vznikl spolek Vojmír.

Sbor nese současný název od 11. října 1921, kdy byl přejmenován z Pěvecko-hudebního sdružení Občanské besedy v Přelouči na Josef Bohuslav Foerster se souhlasem a na počest tohoto hudebního skladatele. Ten s ním udržoval přátelské styky a o osm let později se stal jeho čestným členem. Věnoval mu dvě skladby - Heslo, které se stalo znělkou sboru, a skladbu s biblickým námětem Legenda.

Od roku 1970 je sbor členem Unie českých pěveckých sborů. V současnosti má 14 členů rozdělených do čtyř hlasů, přičemž mezi nimi jsou i mladí zpěváci. Věkový průměr sboru je nízký.

Ve vedení sboru se od doby jeho založení vystřídalo 13 sbormistrů. Prvním profesionálním sbormistrem je od roku 2007 Petr Vacek. Po absolutoriu oboru dirigování a hry na varhany na Konzervatoři Pardubice vystudoval tytéž obory na Hudební fakultě JAMU v Brně. Jako sbormistr spolupracoval s pěveckými sbory VUS Pardubice a Rubeš Skuteč. Svým profesionálním přístupem a na základě odborných znalostí v oboru dirigování a vlastních zkušeností významně zvýšil úroveň přeloučského sboru. O tento obor se zajímal již v chlapeckém sboru Bonifantes, kde zpíval. Klade důraz na přesnost v intonaci, dynamice a také na základní zvládnutí pěvecké techniky.

Repertoár sboru obsahuje lidové písně ve vícehlasých úpravách, skladby doby renesance, baroka, klasicismu, romantismu, hudby 20. století i skladby současných autorů. V loňské sezóně poprvé provedl například celou mši českého skladatele Zdeňka Lukáše s názvem Missa brevis. V repertoáru, který je stále rozšiřován, nechybí díla Josefa Bohuslava Foerstera, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Petra Ebena ani zahraničního Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Wolfganga Amadea Mozarta, Antona Brucknera a Charlese Gounoda. V roce 2010 nastudoval sbormistr Petr Vacek společně se sbory J. B. Foerster Přelouč a Pernštýn, Ludmila, Suk Pardubice Českou mši vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby, která byla provedena v kostele sv. Jakuba v Přelouči. O rok později zazněla za doprovodu Pardubického komorního orchestru na vánočním koncertě v Kulturním domě Hronovická v Pardubicích pod vedením sbormistra Vacka.

Sbor J. B. Foerster Přelouč pozitivně reprezentuje město nejen na koncertech v Přelouči - vánočním a jarním koncertě v Občanské záložně, ale i na festivalech pěveckých sborů, kde se kvalitou interpretace svého repertoáru řadí k těm nejlepším sborům. Tradicí se stal také vánoční koncert v Národním domě v Praze na Vinohradech pro přeloučské rodáky. Vystupuje samozřejmě také na významných akcích pořádaných městem Přelouč, jako například již tradičně ve dnech 28. října a 8. května na pietních akcích u přeloučských pomníků, jež jsou hojně navštěvovány zdejšími obyvateli.

Je také pravidelným účastníkem festivalu Foerstrovy Osenice, kam je přednostně zván jako zkušený interpret náročných skladeb Josefa Bohuslava Foerstera. Každoročně vystupuje v  Pardubicích na Festivalu pěveckých sborů, který se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje a který je věnován památce pardubického sbormistra Václava Weisbauera. V roce 2013 byl sbor hostem 19. Hudebního léta v Chotěborkách, kde přednesl koncert se skladbami převážně chrámové hudby. Z koncertu byl proveden záznam pro Český rozhlas. V témže roce se sbor jako již tradičně zúčastnil Festivalu chrámových a komorních sborů v Cholticích a vystoupil také na Svatováclavském festivalu duchovní hudby s cenou Jiřího Koláře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou. Zde získal zvláštní cenu za provedení skladby Otto Alberta Tichého Svatý Václave.

Kladným přístupem ke sborovému zpěvu a profesionálním vedením  se sbor snaží dělat nejen čest jménu svého patrona Josefa Bohuslava Foerstera, ale především plnit své kulturní poslání v oblasti českého umění tím, že interpretuje díla českých skladatelů.