Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

28. října 2021


Pěvecký sbor tradičně vystoupil na slavnosti uctění památky 103. výročí Dne vzniku samostatného československého státu.

 

3. září 2021


Pěvecký sbor opět zahájil činnost. V letošním roce oslaví 100 let od založení sboru (11. října 1921). K tomuto významnému výročí vydal Almanach 100.
Součástí oslav bude vánoční koncert v Občanské záložně v Přelouči.

 

4. září 2020


Příprava vánočního koncertu zahrnovala pouze 5 zkoušek. Tradiční vánoční koncert se neuskutečnil.

 


31. leden 2020


Pěvecký sbor zahájil pravidelné páteční zkoušky. Připravený repertoár měl zaznít na jarním koncertu v sále Občanské záložny v Přelouči v červnu 2020. Pandemie koronaviru a nařízená karanténa nedovolila pokračovat v činnosti sboru. Poslední zkouška 13. března uzavřela čtvrtletí.

 

3. ledna 2020


Tradicí se stal Tříkrálový koncert v kostele sv. Václava a Leopolda v Kladrubech nad Labem. Pěvecký sbor JBF přednesl především skladby s vánoční tématikou. Koncert byl doplněn dvěma varhanními skladbami, které na varhany zahrál sbormistr Petr Vacek. Na závěr zazněla vánoční píseň Narodil se Kristus Pán v podání sboru a publika s varhanním doprovodem Petra Vacka.

 

20. prosince 2019


Tradiční koncert v rámci setkání rodáků Přelouče a přátel města Přelouče se uskutečnil opět v Národním domě v Praze na Vinohradech.
 

15. prosince 2019


V Občanské záložně v Přelouči sbor JBF přednesl Vánoční koncert. Zazněly skladby českých autorů, které byly připomenutím významných výročí vztahujících se ke sboru, skladby baroka a v závěru Moravské vánoční pastorely Jana Trojana a dvě skladby Jakuba Jana Ryby.

 

28. října 2019


Na letošní slavnosti uctění památky 101. výročí první republiky pěvecký sbor JBF vystoupil s krátkým programem. Přednesl tři skladby a obřad uzavřela státní hymna České republiky rovněž v podání sboru.

 

27.-29. září 2019


Letošní pěvecké soustředění sboru proběhlo ve Vysokém Mýtě. Pracovní náplní byl nácvik skladeb připraveného programu pro letošní vánoční koncerty, které sbor čekají.

 

25. června 2019


Závěrečnou akcí sboru JBF byla účast na 15. ročníku pěveckého festivalu „Vítáme slunovrat“, kterého se zúčastnilo 5 sborů. Festival se konal v synagoze Na Hradbách v Kolíně.
 

7. června 2019


Oba sbory se znovu setkaly na společném koncertu v Hořicích, kam přeloučský sbor zavítal na pozvání k provedení společného koncertu v rámci Hořických hudebních slavností 2019. Lidové písně a duchovní skladby zazněly v barokním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

 

2. června 2019


V přeloučské Záložně se konal tradiční Jarní koncert pěveckého sboru JBF. Pozvání ke společnému vystoupení přijal pěvecký sbor Ratibor a Vesna z Hořic. Na závěr sbory společně provedly  skladbu Ave Verum Corpus W. A. Mozarta pod vedením sbormistryně Olhy Kolodyi s klavírním doprovodem Petra Vacka.
 

9. května 2019


Sbor JBF přijal pozvání senátorky Miluše Horské k provedení koncertu ve Valdštejnské zahradě v Praze v rámci Kulturního léta v senátu.

 

8. května 2019


Pěvecký sbor JBF se tradičně zúčastnil oslav Dne osvobození v Přelouči, kde vystoupil s krátkým programem a slavnost uzavřel českou státní hymnou. 

 

14. dubna 2019


Prvním vystoupením sboru na začátku jarní sezony byl postní koncert v evangelickém kostele v Bukovce nedaleko Přelouče.

 

 

 

4. ledna 2019


V závěru vánoční doby vystoupil Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč v kostele sv. Václava a Leopolda v Kladrubech nad Labem. Na tradičním tříkrálovém koncertu posluchači vyslechli program sestavený ze skladeb s vánoční tématikou.  

 

16. prosince 2018


V Přelouči provedl sbor JBF Vánoční koncert s programem sestaveným ze skladeb převážně českých autorů. V programu zazněla jedna z nejznámějších vánočních písní - píseň Tichá noc! Svatá noc!, kterou sbor v roce dvoustého výročí od jejího prvního uvedení v kostele sv. Mikuláše v Oberndorfu přednesl v Záložně takřka v původní verzi.

 

14. prosince 2018


Vánoční koncert se uskutečnil tradičně v Praze na setkání přeloučských rodáků. Tentokrát v Základní škole v Korunovační ulici.

 

28. října 2018


Součástí slavnosti uctění památky 100. výročí první republiky, která se konala v městském parku v Přelouči, bylo vystoupení pěveckého sboru JBF. V rámci této slavnosti bylo zasazení památné lípy republiky. Pod její kořeny byl položen speciální tubus se vzkazy pro další generace.

 

30. června 2018


Přeloučský pěvecký sbor JBF vystoupil na IV. Vyšehněvické pouti, jejíž součástí bylo slavnostní ocenění obce Vyšehněvice v soutěži „Vesnice roku 2018“ Modrou stuhou. Oslava se konala za přítomnosti senátorky Miluše Horské.

 

16. června 2018


Sbor JBF se zúčastnil XV. ročníku Festivalu chrámových a komorních sborů v Cholticích. Sbor JBF vystoupil v kapli sv. Romedia, kde přednesl 7 skladeb. Odpoledne vystoupil na koncertě pod platanem a na galakoncertě na nádvoří s provedením společné skladby.

 

3. června 2018


V Záložně v Přelouči se konal tradiční Jarní koncert sboru JBF. Pozvání ke společnému koncertu přijal pardubický pěvecký sbor Cantus amici se sbormistrem Janem Jiráčkem.

 

12. května 2018


Sbor JBF přijal pozvání k účasti na Přehlídce sborů v Novém Bydžově, kterou pořádal místní sbor „Nota bene“. Koncerty zúčastněných sborů probíhaly v tamním kostele Církve československé husitské. Nesoutěžní přehlídky se zúčastnily sbory také z Liberce, Hořic, Karlovarského kraje. Kladně byla oceněna Truvérská mše Petra Ebena v podání našeho sboru s klavírním doprovodem sbormistra Petra Vacka.

 

8. května 2018


Pěvecký sbor JBF se tradičně zúčastnil oslav Dne osvobození v Přelouči, kde vystoupil s krátkým programem a slavnost uzavřel českou státní hymnou.

 

3. května 2018


Pěvecký sbor JBF přijal pozvání pardubického sboru Cantus amici k účasti na společném koncertu v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. V podání našeho sboru zazněla mimo jiné Truvérská mše Petra Ebena. Koncert uzavřela skladba Tollite Hostias ve společném podání obou sborů.

 

30. prosince 2017


Vánoční program sbor přednesl i v Kladrubech nad Labem v Kostele
sv. Václava a Leopolda.

 

22. prosince 2017


Vánoční koncert vyslechli posluchači také v Lipolticích.

 

17. prosince 2017


V přeloučské Záložně provedl sbor Vánoční koncert, kde zazněly skladby
převážně z děl českých autorů. Zazněly skladby duchovní a koledy Jolany
Seidlové a Karla Steckera.

 

8. prosince 2017


V Národním domě na Vinohradech v Praze sbor tradičně uskutečnil vánoční
koncert pro rodáky Přelouče a členy Klubu přátel Pardubic.

 

28. října 2017


Na vzpomínkové akci k 99. výročí vzniku samostatného československého státu, která se konala v přeloučském parku u památníku T. G. Masaryka, zazněly v podání našeho sboru dvě duchovní skladby - Alta Trinita Beata, Mariánské Ave - a lidová Ach synku, synku, která byla zároveň připomenutím 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka. Slavnost byla zakončena českou hymnou v podání sboru.

 

1.-3. září 2017


Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster zahájil novou sezonu 2017–2018 tradičně pěveckým soustředěním v Krkonoších. Setkání členů sboru probíhá pravidelně od roku 2012 v závěru letních prázdnin v Benecku v hotelu Star. Během letošního pobytu se sbor pod vedením sbormistra Petra Vacka věnoval přípravě programu na vánoční koncerty, které se uskuteční v letošním roce. Zkoušky probíhaly v klubovně hotelu v přátelské atmosféře a pracovní náladě. Soustředění, které je obvykle zaměřeno na zvládnutí nového repertoáru, přispívá k vytváření dobrých vztahů v kolektivu.

 

21. května 2017


Na tradiční Jarní koncert v Občanské záložně v Přelouči přijal pozvání pardubický
pěvecký sbor Pernštýn-Ludmila-Suk. Do programu obou sborů byly mimo jiné
zařazeny skladby Petra Ebena, od jeho úmrtí letos uplynulo 10 let. Koncert byl
zakončen skladbou Antonína Dvořáka Napadly písně ve společném podání obou
sborů.

 

8. května 2017


Na vzpomínkové akci k 72. výročí ukončení 2. světové války vystoupil pěvecký
sbor JBF v Přelouči u Památníku bojovníků proti fašismu a rasismu. Na závěr
zazněla česká státní hymna v podání sboru.

 

8. dubna 2017


Sbor JBF se zúčastnil X. ročníku Festivalu pěveckých sborů v Pardubicích.

 

30. prosince 2016


Poslední vánoční vystoupení sboru v roce 2016 vyslechli posluchači v Přelouči v kostele Českobratrské církve evangelické.

 

28. prosince 2016


Vánoční program sbor přednesl také v koslete sv. Václava a Leopolda v Kladrubech nad Labem.

 

18. prosince 2016


V divadelním sále Občanské záložny v Přelouči sbor vystoupil s vánočním programem sestaveným z vánočních skladeb A.V.Michny, Jolany Saidlové a Jiřího Strejce a písní z doby vlády Karla IV.

 

9. prosince 2016


V Národním domě na Vinohradech v Praze sbor provedl vánoční koncert s podtitulem Pocta Karlu IV. dobovou hudbou a česká vánoční tvorba.

 

2. prosince 2016


Vystoupení sboru v Lipolticích navodilo vánoční atmosféru mimo jiné skladbami Adama Václava Michny, cyklem Bílou cestičkou současné skladatelky Jolany Saidlové a koláží koled Český betlém Jiřího Strejce.

 

28. října 2016


Pěvecký sbor JBF tradičně vystoupil na vzpomínkové akci k vzniku samostatného Československa.

 

26.-28. srpna 2016


Novou sezonu sbor zahájil tradičně soustředěním v Benecku. Během dvoudenního pobytu v hotelu Star se věnoval přípravě programu na vánoční  koncerty v roce 2016.

 

10. června 2016


Pěvecký sbor JBF se sbormistrem Petrem Vackem vystoupil v rámci Noci kostelů v Kladrubech nad Labem. V kostele sv. Václava a Leopolda zazněla v podání sboru duchovní hudba sestavená ze skladeb Petra Ebena a Adama Václava Michny z Otradovic. Své letošní 95. jubileum sbor připomněl úvodní skladbou Heslo, kterou mu věnoval Josef Bohuslav Foerster u příležitosti založení sboru. V závěru koncertu zazněla skladba Ave verum Wolfganga Amadea Mozarta, od jehož narození letos uplynulo 260 let.

 

22. května 2 016


Slavnostní koncert k 95. výročí založení sboru Josef Bohuslav Foerster Přelouč se uskutečnil v Občanské záložně v Přelouči. Pozvání na výroční koncert přijala starostka města Přelouče paní Irena Burešová. Hostem koncertu byl pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec. V podání sboru JBF zazněly pod vedením Petra Vacka skladby Josefa Bohuslava Foerstera, duchovní skladby Petra Ebena a výběr z Loutny České Adama Václava Michny z Otradovic. Pěvecký sbor Vlastislav pod vedením Markéty Výborné ve svém programu připomněl 175. výročí narození Antonína Dvořáka sborovou skladbou Napadly písně. Vystoupení obou sborů bylo zakončeno společnou skladbou Ave verum corpus Wolfganga Amadea Mozarta od jehož narození v letošním roce uplynulo 260 let.

 

8. května 2016


U příležitosti 71. výročí ukončení 2. světové války vystoupil sbor JBF v Přelouči u Památníku bojovníků proti fašismu a rasismu. Vzpomínková akce byla zakončena českou státní hymnou v podání sboru. 

 

16. dubna 2016


U příležitosti 190. výročí narození Julie Havlíčkové, rozené Sýkorové (manželky Karla Havlíčka Borovského), sbor JBF vystoupil na slavnostní akci ve Svojšicích u Přelouče, v  místě rodiště této významné osobnosti.

 

2. ledna 2016


Vánoční program v podání sboru zazněl také v chrámovém prostředí. Stále ještě ve vánoční době sbor provedl Novoroční koncert v kostele sv. Václava a Leopolda v Kladrubech nad Labem, kam sbor přijal pozvání.

 

20. prosince 2015


V závěru adventu sbor uskutečnil ve spolupráci s KICM Přelouč vánoční koncert v Záložně v Přelouči. Skladby českých skladatelů, zejména Antonína Tučapského, v jehož úpravě zazněly české koledy, a Jakuba Jana Ryby, z jehož České mše vánoční zazněly dvě části, jistě publikum ocenilo.

 

18. prosince 2015


Pravidelnou předvánoční akcí sboru je vánoční koncert v Lipolticích. Atmosféru blížících se Vánoc navodily české koledy a výběr z Rybovy České mše vánoční.

 

4. prosince 2015


V Národním domě na Vinohradech v Praze na Setkání rodáků a přátel Přelouče vystoupil sbor s programem, který doplňoval předvánoční náladu. Kromě Truvérské mše Petra Ebena a Ukvalských písní Leoše Janáčka zazněly české koledy v úpravě Antonína Tučapského a dvě části z České mše vánoční letošního jubilanta Jakuba Jana Ryby. Na klavír doprovázel sbormistr Petr Vacek.

 

28. října 2015


Pěvecký sbor J. B. Foerster zahájil vzpomínkovou akci k 97. výročí Dne vzniku samostatného československého státu uvedením písně Mistra Jana Husa v úpravě Petra Vacka Jezu Kriste, štědrý kněže a písně Ach, synku, synku. Slavnost byla zakončena českou státní hymnou v podání sboru.

 

24. října 2015


Sbor J. B. Foerster opět přijal pozvání na 8. festival pěveckých sborů v Pardubicích. Festival je pořádán každoročně. Letos se zúčastnilo pět pěveckých sborů. Sbor JBF přednesl Truvérskou mši Petra Ebena s klavírním doprovodem Petra Vacka a Janáčkovy Ukvalské písně. Závěr patřil tradičně společnému vystoupení sborů. V jejich provedení zazněl vstupní sbor Bedřicha Smetany Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta pod vedením Martina Berana a s klavírním doprovodem Petra Vacka. Na festival přijali pozvání Ing. R. Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, radní města Pardubice Ing. F. Weisbauer (syn bývalého sbormistra sboru) a paní Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.

 

28.-30. srpna 2015


Soustředěním sboru v Benecku sbor zahájil novou sezonu. V hotelu Orion se věnoval přípravě programu na vánoční koncerty v roce 2015.

 

19. června 2015


Pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč vystoupil v Přelouči na slavnostním odhalení pomníku Antonína Švehly. Na slavnosti zazněly v podání sboru skladby Heslo, kterou hudební skladatel J. B. Foerster věnoval sboru, lidová ve čtyřhlasé úpravě Ach, synku, synku a česká státní hymna.

 

6. června 2015


Jarní koncert pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster se konal 6. 6. 2015 tradičně v přeloučské Občanské záložně. Pozvání přijal pěvecký sbor Boleslav z Mladé Boleslavi se sbormistryní Zuzanou Kubelkovou. V roce 2013 byl sbor Josef Bohuslav Foerster hostem regionálního festivalu v Mladé Boleslavi, který každoročně pořádá sbor Boleslav. Oba sbory se setkávají na festivalech „Foerstrovy Osenice“. V roce 2014 v rámci osenického festivalu společně vystoupily na koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bystřici.

Na závěr Jarního koncertu oba sbory společně přednesly skladbu Bedřicha Smetany Proč bychom se netěšili pod vedením Zuzany Kubelkové a s klavírním doprovodem Petra Vacka.

 

23. května 2015


XII. setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci se zúčastnil náš sbor spolu s dalšími devíti sbory. V dopoledním programu jsme v kostele sv. Bartoloměje provedli skladby z chrámového repertoáru. Do odpolední přehlídky vystoupení sborů na nádvoří zámku jsme zařadili Ukvalské písně Leoše Janáčka. Na závěr jako společná skladba zazněla kantáta Zdeňka Fibicha „Jarní romance“v podání účinkujících sborů společně se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice pod vedením Tomáše Židka.

 

8. května 2015


V rámci 70. výročí ukončení 2. světové války vystoupil náš sbor v Přelouči u Památníku bojovníků proti fašismu a rasismu. Vzpomínková akce byla zakončena českou státní hymnou v podání sboru. 

 

7. ledna 2015


Rok 2015 sbor přivítal Novoročním koncertem ve Břehách.  Ve stále ještě trvajícím vánočním čase zněly mimo jiné koledy evropských národů. Tímto vystoupením sbor uzavřel koncertní činnost ve druhém pololetí roku 2014 – Roku české hudby.

 

27. prosince 2014


Skutečně „vánočním“ byl koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi, který se uskutečnil ve vánočním čase v sobotu 27.prosince. Koncert pořádalo místní Občanské sdružení za záchranu kostela a farnost Zbyslav. Výtěžek byl věnován na opravu kostela.

 

20. prosince 2014


V závěru adventu sbor uskutečnil ve spolupráci s KIC Přelouč vánoční koncert v Záložně v Přelouči. V závěru Roku české hudby byly provedeny skladby jubilejních hudebních skladatelů (Foerster, Smetana, Dvořák, Janáček). Zazněly i koledy evropských národů.

 

12. prosince 2014


Pravidelnou předvánoční akcí sboru je vánoční koncert v Lipolticích. K atmosféře blížících se Vánoc patřily i koledy, tentokrát evropských sousedů.

 

5. prosince 2014


Několikaletou tradicí je vystoupení sboru před druhou adventní nedělí v Národním domě na Vinohradech v Praze na „Setkání rodáků a přátel Přelouče". Patronem  akce je Město Přelouč.

 

29. listopadu 2014


První uvedení letošního vánočního repertoáru se uskutečnilo v Újezdě u Přelouče v kostele sv. Jiljí. Koncert byl součástí začátku adventního období, k němuž tradičně patří rozsvícení vánočního stromu v obci.

 

1. listopadu 2014


Slavnost „Žehnání standarty obce Lipoltice“ doplnil náš sbor provedením vybraných skladeb ze svého repertoáru. Vystoupení, v němž zazněly skladby J. B. Foerstra, E. Suchoně a L. Janáčka, bylo důstojným završením oficiální části oslav.

 

28. října 2014


Na vzpomínkové akci k 96. výročí vzniku samostatného československého státu zazněly v přeloučském parku u památníku T. G. Masaryka v podání našeho sboru dvě skladby od J. B. Foerstra a skladba slovenského skladatele Eugena Suchoně. Slavnost byla zakončena českou hymnou v podání sboru.

 

18. října 2014


Zúčastnili jsme se VII. Festivalu pěveckých sborů v Pardubicích, který pořádal SPS Pernštýn, Ludmila, Suk ve spolupráci s KC Pardubice. Festival probíhal v KD Hronovická a byl pořádán na počest Roku české hudby a 95 let od založení PS Suk. V našem podání zazněly skladby  J. B. Foerstra,     A. Dvořáka, L. Janáčka,  B. Smetany a E. Suchoně. V závěru festivalu, na kterém vystoupilo celkem 6 sborů, byla provedena v podání všech zúčastněných sborů vstupní píseň B. Smetany Proč bychom se netěšili pod vedením Jana Jiráčka a s klavírním doprovodem Petra Vacka. 

 

27. září 2014


Na oslavách „500 let mlýnu Výrov“ v obci Břehy vystoupil i náš sbor. Výběr skladeb byl zaměřen na letošní Rok české hudby. V podání sboru zazněly skladby především českých skladatelů – J. B. Foerstra, A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Smetany.

 

29. srpna 2014


Novou sezónu jsme tradičně zahájili třídenním soustředěním sboru ve Štěpanické Lhotě (hotel Orion). Hlavní pracovní náplní byla příprava repertoáru na vánoční koncerty. Využili jsme pěkné počasí a v sobotním odpoledni jsme absolvovali krátký výlet do okolí. Cílem se stala rozhledna Žalý a Benecko. Obojí poskytlo pěkný výhled na Krkonoše.

 

21. června 2014


„Foerster“ v Cholticích

Poslední akcí sboru před prázdninami bylo vystoupení v Cholticích. Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster letos opět přijal pozvání na „Festival chrámových a komorních sborů“. Letošní už 11. ročník se konal 21. června a zúčastnilo se ho 14 sborů. Hlavní festivalový koncert, který se tradičně konal v kapli sv. Romédia v areálu zámku, zahájil náš sbor. Pod klenbou kaple zazněly v jeho podání dvě skladby v úpravě Otto Alberta Tichého – nejstarší hudební památka z 10. století Hospodine, pomiluj ny! a středověký chorál Svatý Václave. Také další skladby v provedení smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster korespondovaly s chrámovým prostředím. V příznivém počasí program pokračoval v zámeckém parku pod platanem, kde se sbory představily krátkým vystoupením. Důstojným zakončením setkání sborů byl galakoncert, který probíhal na zámeckém nádvoří. Tečkou za festivalem bylo provedení společné skladby. Účastníci festivalu měli možnost navštívit Vlastivědné muzeum, výstavu panenek i komentovanou prohlídku zámecké obory. Všem, kteří se podíleli na náročné přípravě a organizaci 11. ročníku tohoto festivalu, smíšený  pěvecký sbor „Josef Bohuslav Foerster Přelouč“ děkuje.

 

8. června 2014


Jarní koncert v přeloučské Záložně patří k hlavním koncertům našeho sboru. Letošní se konal v roce české hudby, čemuž odpovídal výběr skladeb. Novinkou v českém repertoáru byla píseň Hospodine, pomiluj ny!, Věno od Bedřicha Smetany, sbor Nepovím Antonína Dvořáka a Graduale Leoše Janáčka. Nechyběl ani přídavek Veru si ty, šohajíčku.

 

31. května 2014


Mezinárodní festival „Foerstrovy Osenice 2014“, jehož (již 14. ročníku) se náš sbor zúčastnil, si našel pevné místo na naší sborové scéně. Po tradiční ranní mši jsme v osenickém kostele Narození Panny Marie přednesli Graduale Leoše Janáčka. Hlavní festivalový koncert probíhal odpoledne v amfiteátru před památníkem Foerstrova rodu. Počasí sborům přálo. Náš repertoár obsahoval díla především výročních českých hudebních skladatelů (Foerster, Dvořák, Smetana). Koncert moderoval Alfréd Strejček. Na závěr sbory podle tradice přednesly 3 společné skladby. Společnou skladbu Rodné brázdy v šíř i v dál dirigoval Petr Vacek. Večerní koncert našeho sboru a sboru Boleslav se konal v nedaleké Bystřici v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Výběrem repertoáru i jeho provedením jsme si zaručili úspěch a uznání nejlepší prezentace na festivalu.

 

8. května 2014


Náš sbor vystoupil v Přelouči u Památníku bojovníků proti fašismu a rasismu v rámci uctění památky obětí 2. světové války. Vzpomínková akce byla zakončena českou státní hymnou v podání sboru.

 

16. dubna 2014


Vernisáž výstavy města Přelouče s názvem „Od Rettigové k Záložně“ doplnil náš sbor přednesením několika skladeb z kmenového i nového repertoáru. Vznik  pěveckého spolku Vojmír v roce 1863, na který sbor JBF navázal, historicky spadal do období, jež výstava zachycuje.

 

5. dubna 2014


Slavnostně jsme zahájili historicky první vernisáž přeloučského Klubu umění ART CLUB, která se konala v Lázních Bohdaneč. Naše pěvecké vystoupení doplnilo výstavu fotografií Kateřiny Klapkové a Jakuba Proroka, soch a obrazů Josefa Dvořáčka a malířské tvorby účastníků kurzů, které pořádá ART CLUB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>